Vítej/Welcome

Zdravíme dobrodruhu

Greetings adventurerServer Online

IP: 173.249.37.19:7777

Název: Kingdoms RP-PvP CZ/SK/ENG

 

Zavítal jsi před brány Našeho světa a možná teď váháš a pokládáš si otázku jestli vstoupit.

You have come to the front of the gates of our world, and you may hesitate now and ask yourself whether to enter.

 

V tom případě ti dáme pár odpovědí, které ti třeba pomohou.

In that case, we’ll give you some answers that will help you.

 

 

VLÁDNI, BOJUJ, ŽIJ, BOHATNI

DOMINION, FIGHT, LIVE, RICH

 

 

 

 

 

Je pravdou, že na CZ/SK scéně již bylo mnoho pokusů o vytvoření RP serverů, hlavně co se týče hry Ark: Survival Evolved, avšak jsme komunitou v tomto ohledu mladou a ještě nezkušenou. Proto se RoleplayGaming rozhodl komunitu budovat úplně jinným způsobem a všem v tom pomáhat. Snažíme se nastavit vlnu zahraničních serverů a ukázat okolí, že na to CZ/SK komunita má. Na Našem serveru chceme dát šanci hrát i Anglicky mluvícím hráčům.

It is true that there have been many attempts to create RP servers on the CZ / SK scene, especially with Ark: Survival Evolved game, but in this case we are  young and inexperienced community. Thats is why roleplay gaming has decided to build a community in a completely different way and help them all. We try to set up a wave of foreign servers and show the rest that the CZ / SK community got what it takes. We want to give a chance english-speakings players as well.

 

Je sice pravdou, že i na Našem serveru je mnoho omezení, ale tyto omezení nejsou z důvodu, že by jsme to Vám jako hráčům nechtěli dát, ale jde přeci o RP. Například zvířata, která jsou zakázaná a věříme tomu, že z toho máte pocit, kdy Vám zase něco někdo sebral, můžete získat díky Eventům a nebo Frakcím. Jde o to, že si těchto zvířat budete více považovat pokud budou raritou na serveru. Třeba ty se můžeš stát jediným pánem Draků a být největším vládcem, který kdy žil.

It is true that there are many limitations on our server, but these limitations are not because we do not want to give it all to you, but it is all because of RP. For example, animals that are banned (and we know that you feel like that someone take something from you), you can still get through Events or Fractions. The point is that you will consider these animals more, if they are a rarity on the server. Maybe you can become the only master of the dragons and be the greatest ruler that ever lived!

 

Ano rozhodli jsme se pro medieval fantasy, jenomže když si pozorně pročteš pravidla a PlayerBOOK, tak zjistíš, že se u Nás na serveru také můžeš pišnit střelnou zbraní, ale jen jako trpaslík.

Yes, we have decided for medieval fantasy, but when you carefully read the rules and PlayerBOOK, you will find out that you can have a firegun, but only Dwarf.

 

Ano máme sice již rozdělené území pro různá království, ale pokud chceš, může být neobsazený trůn klidně tvůj. Stačí si pouze vše zjistit na Našem forum. Výhodou toho je, že získáš zajímavý základ do hry.

Yes, we already have divided territories for different kingdoms, but if you want, the unoccupied throne may it be yours. All you have to do its find out at our forum if the seats is allready taken or not. The advantage of this is that you get an interesting base in your start.

 

Ano je u Nás nastaven mód na ekonomiku, je to z jednoho prostého důvodu, výměnný obchod nefunguje, jelikož málo kdy se stane, že by pro proti stranu bylo něco výhodného na směnění.

Yes, there is a mode for the economy and it is for one simple reason. The exchange trade does not work as it should be, because there is only a few cases that oposite sides have something interesting for the exchange.

 

Naším záměrem není pouze hra Ark ale postupně by jsme chtěli vytvořit multigaming zaměřen na RP a to buď vlastními servery z mnoha dalších her a nebo pomocí Našich partnerů, jelikož nemá úplný význam neustálé konkurence.

Our goal is not just the Ark, but we would like to create multigaming focused at RP, either by our own servers with many other games or by cooperations with our partners because there is no point of constant competiton.

 

Příběh

 

Historie světa Kingdoms

Historie Našeho světa se začala zapisovat do kronik ve chvíli kdy lidé ze Cyrodie a Zerrakie, dříve známé jako svět lidí se začali roztahovat po zbytku Našeho známého světa Kingdoms a začali zotročovat ostatní rasy. Lidé si podrobili celý svět. Rasy žijící v otroctví pracovali pro své pány. V roce – 30 vypukla velká vlka ras. Z otročené rasy se semkli a vzbouřili se lidem. Válka trvala celých 30 let, než přišel Dohvir Dovahkiin – znám jako pán Draků. Sjednotil rasy a roku 0 uzavřel mír, osvobodil rasy a uvedl úmluvu, že jsou si všechny rasy rovny. Tím ukončil Velkou válku a rozdělil země na Pět království. Takto vznikli země Kingdoms. Zástupci ras si Dohvira zvolili svým Velekrálem a Dohvir na oplátku ustanovil do každé země krále, který bude článkem v celém Kingdoms a společně s Dohvirem budou celý, Nám svět známý spravovat, potlačovat zlo a žít v míru. Společně uvedli věk Druhé Éry. V roce 15 Druhé Éry byl však zrazen svým rádcem Kastarem Tholim a jeho stoupenci zavražděn. Ještě roku 15 Generál Jaffson Dagovith vyhlásil válku Tholimovcům a nařídil popravu a zabití každého Tholimovce a jejich stoupence. Tentýž rok se Jaffsonovi a jeho armáda Dračí růže Kastara zajala a před všemi popravila. Velekrálem je tady zvolen Brun Redovan bastard Dohvira jako jediný potomek. Tím se k moci dostává nově založený rod Redovanů. Po různých menších konfliktech žijí země Kingdoms v míru. Kroniky též mluví o různých proroctvích, kdy jeden Prorok přivede potomka Drakorozeného a ten přijde na pomoc v nejtemnějších časech. Avšak mohou to být jen báchorky. Po dalších 235 letech Druhé Éry země Kingdoms vzkvétají.

Současnost

Píše se rok 250 Druhé Éry a ve světě Kingdoms vládne mír. Na trůnech nadále usedají staré rody, avšak bude tomu tak dále? Toť otázka a rozdané karty.