Ark: SE Pravidla/Rules Kingdoms

PRAVIDLA


Server Kingdoms RP je Roleplay server a proto je důležité znát význam tohoto slova a dodržovat naše pravidla. Roleplay (dále jen RP) znamená, že hráč se vžije do postavy, kterou si vytvořil. Hraje, vystupuje, jedná ve jménu své postavy, jejího charakteru (osobnosti), příběhu a způsobu uvažování. Vždy reaguje jako postava, kterou hraje a drží se role děj se co děj. Snaží se oprostit se od nevhodné terminologie, jako např. “level dinů, lagy” a místo toho užívá označení “věk dinosaura, fouká vítr” atp. Je nutno si uvědomit, že vaše postava nezná věci mimo hru, nevidí streamy ostatních spoluhráčů a nemůže zneužívat informací z nich získaných. Je také nutno oddělit osobní spory od herních sporů.


Každá postava musí mít:
– Vlastní jméno (např. „Henry Raal“ apod. Netolerujeme jména jako jsou „twitch.tv/XxxXxx, tvoje máma smrdí“ apod.)
– Vybranou rasu (každá rasa je specifická svým vzhledem, dovednostmi a počátečními staty, viz dále záložku RASY)
– Každý hráč si vybírá 1 povolání. Vaším povoláním se prezentujete. Povolání určují to, co hráč může vyrobit, viz tabulka. Hráč si může zvolit pouze jedno povolání
– Svůj příběh (tj. z jakého místa v Kingdoms pocházíš, jaké máš zaměření apod. PS: Mějte už předem připravený příběh postavy), záliby, koníčky (něčím je, něco umí, něco rád dělá, něčemu rozumí. PS: Nikdo není všeználek, takže všechno s mírou)
– Každá lepší postava má zpravidla ještě k tomu následující bonusy:-
     – znalost vlastní kultury, kterou zastupuje (příběhy, moudra, tradice, zvyky…)
     – originální koncept, jedinečné vystupování, nezaměnitelný charakter a image (oblékání, účes, vzhled)
– Whitelist (každá postava / hráč všechny tyto položky výše shrne a sepíše tzv. WHITELIST = povolený přístup schválený adminem udělený hráči hrát na serveru)
     – na schválení vaší žádosti mají admini 48 hodin (respektujte prosím toto pravidlo)
     – v případě, že bude posuzování vaší žádosti dokončeno, budete na to upozornění e-mailem
     – může se stát, že vaše žádost bude zamítnuta. V takovém případě se prosím dostavte na DISCORD server, kde vše probereme a  vysvětlíme, proč došlo k zamítnutí. Pokusíme se udělat vše pro to, aby vaše další žádost byla shchválena
     – v případě, že jste podali WL na povolání zloděj, čaroděj a paladin, je konzultace před schválení adminem vždy nutná na DISCORD serveru
     – po schválení vašeho WL a tvorbě postavy se dostavte do banky v její otevírací době

Hráč:

– dodržuje Roleplay zákonitosti své postavy. Každá postava pochází ze světa Kingdoms a z některého z království
– netahá osobní spory do hry.
– se chová slušně, nemluví sprostě, respektuje ostatní hráče, slova a rozhodnutí adminů
– používá voice chat ve hře, když na něj někdo promluví, aby udržoval roleplay a nenarušoval hru ostatním svým ignorováním (pokud nevlastníte mikrofon, lze použít local chat). V případě, že jdete afk, tak si lehněte a nebo to zahrajte (např. “Pro něco si skočím” odběhnete si mimo dění a jdete afk). Je tu i komunikace mimo RP. Pokud to bude situace vyžadovat, před text napiště // (např. //Mám problém, nemohu se dostat tam a tam.). Hráči si navzájem neskáčou do řeči!
– nevyužívá bugů a glitchů ve hře, nemá cheaty a případné námi opravitelné bugy neprodleně nahlásí Admin Teamu na facebookové stránce.
– nezneužívá streamů ostatních ve svůj prospěch (tzn. zákaz streamhuntingu)
– nepoužívá chat pro komunikaci v RP; pouze mimo něj a to pouze ve výjimečných případech (např. když admin napíše o chystaném restartu, tak mu můžete odepsat a btw. ano, on vidí i local chat)
– nezatahává na server rasismus, nacismus, islamismus a jiné radikální, nenávistné názory / stavby / příběhy a už vůbec toto nezatahuje do RP.
– založí si vždy tribe (kmen), aby měl log, kam se zaznamenává vše potřebné pro případné řešení přestupků vůči jeho vlastnictví a majetku.
– pokud se řeší nějaký problém či porušování pravidel a jste v jakékoliv pozici (obviněný, vznášející obvinění, svědek aj.), vždy se daná situace bude řešit jen s konkrétními lidmi a nebude za ně jednat někdo jiný (žádné RP právníky nevolejte, nebudeme to s nimi řešit a zároveň řešení sporu se nebudou účastnit osoby, které s tím nemají nic společného). Každé udání vyžaduje důkazy, tudíž bez nich obvinění nevznášejte. Křivé svědectví, manipulace s důkazy, vykonstruované přestupky, lhaní, sprosté nadávky či urážení druhé strany či samotných adminů, se považuje za hrubé porušení kázně a admin má právo spor ukončit a dále jednat dle svého uvážení.

Tribe:

 Limit zvěře na Tribe je 100, Jsme přeci jen na RP-PvP serveru, tudíž ochočování ve stylu PvE abych měl co nejvíce zvířat je zbytečné

Metagaming:

– Cokoliv, co se dozvíš mimo RP a použiješ to ve hře se bere jako Metagaming (př. Koukáš na streamera, co hraje na serveru a uvidíš, jak plánuje vraždu na tvojí osobu. Tvoje postava to prostě neví. Pokud tě někdo nahlásí a prokáže se to bude následovat ban)
– Komunikace přes TeamSpeak zákazat nemůžeme, jelikož to nejde uhlídat, ale snažte se výhradně používat voice chat.
– Jmenovky nad postavou “nevidíte” (využití je bráno také jako Metagaming)

Stavby:

– zákaz stavět na místech, kde se objevují suroviny (možnost udělit vyjímku po domluvě s Adminem)
– vždy po sobě uklízejte (žádné ohniště na zemi “jen tak” uprostřed louky, ostatné ploty po ochočování apod.)
– mějte co nejméně staveb, nejlépe jen jednu (pokud vás je více v tribe, pobavte se o tom s adminem)
– stavte stavby rozumných rozměrů.
– snažte se, aby vaše obydlí nějak vypadalo (nejsme PvP, ale RP server, máme mnoho užitečných modů a tak se zkrátka snažte nemít “kostku s dveřmi”)
– nestavte v jeskyních a pokud musíte, vždy to po sobě ihned ukliďte (jestli najdeme po vás bordel v jeskyni, budeme z toho vyvozovat důsledky)
– nestavte single foundationy (základy) po mapě ani jako “zabírání” si místa.
– respektujte okolí ostatních staveb a nikdy svou stavbou neblokujte ostatním výjezdy atp. (pokud tam někdo bydlí, raději se optejte, zda jim nebude vadit nový soused a ukažte jim, kde chcete bydlet)
– Zakázáno používat Soustruh a metalové stavby! (Pokud se to u někoho najde, bude zabanován) – vyjímku má pouze trpaslík – kovář
– Zakázáno vyrábět vlajky z módu AvatArk (určeno pouze pro čaroděje, kteří mají výjimku od adminů. V případě porušení bude hráč zabanován)
Vyjímku na soustruh, nikoli na metal stavby má pouze trpaslík s povoláním kováře

 

Krádeže, raidy, PvP:

– nikdy neútočte na domovy a zvířata lidí, kteří nejsou online.
– útok musí mít vždy RP důvod.
– bolu je povoleno používat jen v PVE! Zákaz chytání osob Grapling hookem
– KRÁST MOHOU POUZE ZLODĚJI (povolání); zloději mohou vykrást každého hráče pouze jednou za týden. Při krádeži má zloděj povoleno ukrást pouze max 5 položek (počítá se i celý stack). Zloději po sobě VŽDY MUSÍ zanechat nějakou zprávu (note), která okradeného hráče určitým způsobem zavede na stopu (např.: „na zemi zůstal ležet zlodějův fialový vlas, dej si pozor ať nepřijde sem zas“  Nikdy tedy neberte úplně všechno, nevyhazujte věci na zem, aby zmizely a neničte bedny atp.
– při pokusu o vniknutí do domu mohou zloději ničit pouze dveře. Je zakázáno ničit stěny, okna, dveřní a okení rámy, apod.
– pro všechny platí zákaz okrádat spící a off-line postavy!
– pokud vás někdo při krádeži nachytá, má důvod to s vámi v rámci RP řešit a tak nejdříve myslete, než něco uděláte, ať vás to zbytečně nestojí krk
– je zakázáno házet divoké dinosaury lidem do základen
– je zakázáno dovést k cizí základně divokého dinosaura či jiného tvora za účelem raidu, zničení základny atp.

Smrt:

– pokud umřete PvE způsobem (zabije vás divoký dino, spadnete ze skály, vyhladovíte, umřete na dehydrataci aj.), tak se můžete znovu oživit, vzít si své věci a hrát dál
– pokud umřete v PvP a byla to nešťastná nehoda, nebylo to chtěné a ani součástí příběhu, tak se můžete znovu oživit, vzít si své věci a hrát dál
– pokud umřete v PvP a to tak, že vás zabil hráč úmyslně, nemůžete za svou postavu dál hrát, přijdete o vše a nahlásíte adminům, kde jste žil, jak jste se jmenoval (tribe), aby se postarali o likvidaci stavby. Nemůžete dostat svá zvířata ani věci zpět. Samozřejmě pokud nejste v tribe sami, nic se likvidovat nebude a váš spoluhráč vše zdědí. Vy se ovšem nemůžete do tribe dostat po dobu 3 dní.
– k tomu, aby vás někdo mohl zabít, musí mít RP důvod, musí vaší smrti předcházet dlouhý příběh, táhnoucí se spor, jinak je to proti pravidlům (“smrdí ti nohy” není RP důvod)
– pokud umřete, nemůžete dál hrát jako duch dané postavy, ani jako jiná reinkarnovaná duše předchozí postavy, protože to vytváří metagaming a z toho důvodu to je zakázané.
– držení v kleci se může max. 1 den reálného času, ale nesmí se to přehánět. Cíl držení je buďto člověka vyslechnout nebo ho zabít.

Admin:

– stará se o řešení sporů souvisejících s porušením pravide.l
– nedává bezdůvodně hráčům věci a zvířata (výjimka je odměna za schválený event či specifická náhrada dina / věcí o kterou hráč přišel např. kvůli pádu serveru, ovšem to hráči může dát jen po domluvě a shodě se všemi ostatními adminy a majitelem serveru)
– není povinen vám vaše ztráty nahrazovat.
– není povinen řešit spory mimo rámec pravidel serveru.
– trestá za porušení pravidel. Výši trestu stanovuje podle svého úsudku a zdravého rozumu.
– nepoužívá při hraní god mod, infinity stats, negivuje si věci.
– spectate mod používá pouze, pokud něco řeší či vyšetřuje a nezneužívá ho k libovolnému “šmírování” lidí.
– jedná vždy s chladnou hlavou, vystupuje profesionálně, nemíchá osobní a herní spory, nenadržuje svým přátelům, nevytváří si domněnky, ke každému přistupuje objektivně, rozhoduje spravedlivě.
– pokud řeší spory a porušení pravidel, nedělá z toho veřejné divadlo, ale řeší to jen s účastníky sporu a s ostatními adminy.
– přestupky adminů řeší majitel serveru.

Banka:

– otevírací doba banky je pouze jednou týdně a to ve středu od 19:00, banka se nachází ve městě Cyrodia
– banka prodává a vykupuje od hráčů různé předměty, viz záložku FORUM BANKA – Ceník

Limity povolání:

LIMIT NA HRÁČE ČARODĚJE S MAGIÍ JE 8 + 1 Velmistr. PALADIN 4 + 1 Velmistr řádu na server

Zde je sepsáno vše: Rasy, povolání a mnoho jiného

PlayerBOOK

 

MAJITEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA JAKOUKOLIV ÚPRAVU PRAVIDEL, NEBO NASTAVENÍ SERVERU